Jouko
Pohjois-Karjala
Joensuu

Kirja

Tyyppi: Oppikirjat, Ostetaan
Raimo Siltala: Johdatus oikeusteoriaan v. 2001
myös käytettynä